دوشنبه 4 تير 1397
 انتخاب وب سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک –نیمسال اول95-94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

 

مبانی نظری اسلام

تاریخ تحلیلی

صدر اسلام

انقلاب اسلامی

ایران

آیین زندگی

دانش خانواده

تاریخ تمدن

تفسیر موضوعی

قرآن

 

اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی2

 

1

احمدی                   مجید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

اسدپور             مجتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

بیات                 بهناز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

پزشکیان          شایسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

حیدری            داود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

حدادی        سکینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

حسینی           راضیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

حبیب الهی       حمیدرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

حسن بیگی          محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

جیریایی          مهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

دستجانی فراهانی   علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

رودسرابی   محمدحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

رمضانی         اعظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

 

تاریخ تحلیلی

 صدر اسلام

 

انقلاب اسلامی

ایران

 

آیین زندگی

 

دانش خانواده

 

تاریخ تمدن

 

تفسیر موضوعی

قرآن

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی2

14

روحی  مهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

15

رحیمی    عبدالله

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ساغری  صغری

 

 

 

 

 

 

 

 

17

سجادی مریم السادات

 

 

 

 

 

 

 

 

18

سلحشورنیا     ایوب

 

 

 

 

 

 

 

 

19

سلیمانی        حسین

 

 

 

 

 

 

 

 

20

شادروان محمداسماعیل

 

 

 

 

 

 

 

 

21

صابری نسب    حبیب اله

 

 

 

 

 

 

 

 

22

صیدی        محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

23

عزیزآبادی محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

24

فتحی    علی اکبر

 

 

 

 

 

 

 

 

25

فرجی آستانه علیرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کسایی  فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

مبانی نظری اسلام

تاریخ تحلیلی

 صدر اسلام

انقلاب اسلامی

ایران

آیین زندگی

دانش خانواده

تاریخ تمدن

تفسیر موضوعی

قرآن

اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی2

27

گل محمدی       احمد

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ملکوتی   محمدجواد

 

 

 

 

 

 

 

 

29

مشهدی   سیدمحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

30

محمودی   محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

31

مبلغی      حمید

 

 

 

 

 

 

 

 

32

مختاری    شیرین

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مشایخی   مصطفی

 

 

 

 

 

 

 

 

34

محمدخانی حسین

 

 

 

 

 

 

 

 

35

محمدی           مهین

 

 

 

 

 

 

 

 

36

نبی زاده  داراب

 

 

 

 

 

 

 

 

37

نوری مطلق علی

 

 

 

 

 

 

 

 

38

یاری محمدجواد

 

 

 

 

 

 

 

 

39

یزدانی ولنی محمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

مبانی نظری اسلام

تاریخ تحلیلی

 صدر اسلام

انقلاب اسلامی

ایران

آیین زندگی

دانش خانواده

تاریخ تمدن

تفسیر موضوعی

قرآن

اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی2

1

هاشمی مصطفی

 

 

 

 

 

 

 

 

2

هندیانی     علی

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اکبری عسگر

 

 

 

 

 

 

 

 

4

بورقانی فراهانی  حمیدرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

5

پاینده      میترا

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مولائی     نرگس 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

هادوی  حسین